Gramstrup Køling Gramstrup Køling Nyheder Kølemiddel pris udvikling
Kølemiddel pris udvikling Udskriv

Kraftigt stigende kølemiddelpriser

Vi har i den seneste tid set en kraftig stigning i priserne på HFC kølemidler, især R404A som er et høj GWP kølemiddel, er over de seneste måneder steget med flere hundrede procent, det har affødt nedenstående skrivelse fra AKB som er vores brancheforening.

"Citat fra AKB"

Mange har noteret sig de kraftige prisstigninger, der p.t. sker på HFC-kølemiddel, og flere AKB-medlemmer har skullet lægge ryg til disse stigninger over for kunderne.

I EU's F-gas Forordning 517/2014 er angivet, at "Med henblik på gradvis at reducere mængden af hydrofluorcarboner, der kan markedsføres i Unionen, bør Kommissionen tildele markedsføringskvoter til individuelle producenter og importører på en sådan måde, at den samlede kvantitative begrænsning for markedsføringen af hydrofluorcarboner ikke overskrides."

Denne reduktion er i forordningens bilag V omsat til, at i forhold til år 2015 skal den maksimale mængde hydroflourcarboner, der skal markedsføres i f.eks. år 2021 - altså om små 4 år - være på 45% og i år 2030 på 21% - altså en femtedel af mængden i år 2015. Og vi er her i 2017 i fuld gang med nedsat omsætning og deraf følgende prisstigninger.

Reduktionen af kølemiddel styres efter, hvor højt GWP-tal (Global Warming Potential) eller CO₂-ækvivalenter det enkelte kølemiddel repræsenterer. F.eks. har R134a har en GWP på 1430, mens R404A en GWP på 3922 eller godt 2,7 gange mere end R134a, og da der altså kun bliver produceret, importeret og omsat en stadigt mindre %-del GWP, vil denne forskel alt andet lige medføre, at R404A bør være godt 270% dyrere end R123a. Og forskellen mellem rigtig lav-GWP og rigtig høj-GWP kølemidler vil på langt sigt blive meget større - måske 10 gange eller mere! - fordi GWP-markedet reguleres af EU - en regulering, der medfører mindre udbud og højere priser med henblik på at mindske efterspørgslen og forbruget. Og alt sammen fordi F-gasser er klimagasser, der øger drivhuseffekten og dermed medfører uønskede klimaforandringer.

Prisstigningerne på kølemidler har altså fornuftige og forklarlige årsager og virkninger, der ikke kan tilskrives dit Autoriserede Køle- & varmepumpefirma, men klimaforandringerne.

"Citat slut" Kilde AKB

Hvad kan du som ejer gøre for at minimere tab af de dyre dråber.

Hold nøje øje med dit køleanlæg, få ordnet det som ser slidt ud.

Få lavet foreskrevne eftersyn.

Overvej at skifte ældre og potentielle utætte anlæg ud til nye og med andet end høj GWP kølemiddel.

Tag en snak med os om det kan lade sig gøre at konvertere køleanlægget til et kølemiddel med lavere GWP.

Ved nye anlæg vær kritisk i forhold til hvilket kølemiddel der tilbydes, typisk er anlæg billigere med høj GWP kølemiddel.

Hvad gør vi her og nu ved Gramstrup Køling A/S

Afsøger og klarlægger mulige erstatninger med lavere GWP i forhold til især R404A..

Nye anlæg tilbydes med lav GWP kølemiddel hvis det er muligt i aplikationen, om muligt med naturligt kølemidde som C02

Vi holder konstant øje med udviklingen på området.

Derudover:

Vi har indskærpet for vores montører at intet anlæg må efterlades uden sikkerhed for det er tæt, og vil indføre yderligere indskærpelser omkring tæthedsprøvning og læksøgning.

Vi er overbeviste om at der kommer yderligere stigninger i prisen på HFC kølemidler i fremtiden, som vi skal forholde os til. Vi vil til enhver tid være behjælpelige med at finde løsninger og gerne gerne løsninger uden HFC kølemidler, det kan være C02, Ammoniak eller Propan løsninger, typisk vil løsningerne være dyrere i første gangs investringen, men billigere i drift og vedligehold.

Lav GWP kølemidler eller naturlige kølemidler vil blive Kold logik for os, og gevinst for vores kunder

 

Opdatering 12/9-2017: Høj GWP kølemidlerne som R404A og R507 er udsat for endnu en prisstigning, det samme er R410A, R134A og R407C, vi kan kun opfordre til at der holdes øje med anlæggene og læktest intensiveres.

Opdatering 13/11-2017: Priserne er endnu en gang hævet fra producenter og leverandører, R410A er udsat for en stigning på 28 % de øvrige med 7-11 %. som tidligere kan vi kun opfordre til at holde øje med anlæg og læktest.

Vi har i Gramstrup Køling A/S vedtaget at flytte mest mulig over på lav GWP som R449A og R452 for køl og frost, ved anlæg under 10 kg fyldning vil de ofte med fordel kunne konverteres.

Opdatering 12/12-2017:

Så fik priserne endnu et nøk opad med op til 15-25 % for de gængse kølemidler, høj GWP som R507 og især R23 fik op ti 100 % prisstigning. I øjeblikket ligner det månedlige stigninger i øjeblikket.

 

Opdatering 9/1-2018 Lige nu ser det ud til at priserne har stabiliseret sig for en tid, men vi kan fortsat kun opfordre til at have vågent øje på køleanlæggene, og har du R404A køle eller frost anlæg under 10 Kg kan de fleste konverteres lovlig til eksempelvis R449 eller R448 som er lavere GWP Kølemidler, og derved lavere afgift og pris.

 

Opdatering 3/5-2018:

Ifølge seneste oplysninger er kølemiddel R404a nu steget med op til 1100 % indenfor det seneste år, og ser ud til at fortsat stige, udviklingen har medført at vi indføre en kølemiddel politik for R404a, i hovedtræk vil vi ikke længere påfylde R404a på anlæg hvor vi kan se at 1/2 til 2/3 af fyldningen er mistet ved en utæthed.

Ved ovenstående tilfælde vælger vi at konvertere til R448a som har lavere GWP og derved lavere afgift og pris, 95 af de anlæg som i dag kører med r404a vil kunne uproblematisk kunne køremed R448a med ganske få justeringer.

Gramstrup Køling A/S kølemiddel politik vil snarest blive offentlig gjort her på siden.

 

Opdatering 24/10-2018

En efterårs opdatering omkring HFC kølemiddel pris udviklingen, kølemiddel R404a ser ud til at have stabiliseret sig og med en tendens til et mindre fald i prisen, hvorimod vi nu ser en kraftig prisstigning på HFC R410A som i længere tid har været det mest anvendte på varmepumper, split køleanlæg og vandkøleanlæg.

Vi har siden sidste opdatering gjort lidt yderligere erfaringer omkring konvertering fra R404a til R448 eller R449, samt på ny installationer, dette har indtil nu vist at køre uproblematisk, ved korrekt indregulering og håndtering. Hos Gramstrup Køling vil vi fortsat anbefale at konvertere R404a anlæg ved fyldningstab på mere end halvdelen af kølemiddelfyldningen.

 

Opdatering 18/2-2019:

Kort vinter opdatering 2019, tendensen med stabilisering i priserne ser fortsat ud til at holde, og med en lidt nedafgående tendens, undtagen for kølemidlet R410A som fortsat ser ud til at være stigende. vi ser nu et let stigende forbrug af kølemidler med lavere GWP.

 

Anbefaling:

For ny installation på køle og frostrum anbefaler vi hos Gramstrup Køling at der installeres køleanlæg med C02 som kølemiddel, der findes i dag en hel række af muligheder for mindre køleanlæg og kondensingunits med C02 som kølemiddel, udvilklet for mindre køle og frostrum i kantiner, institutionskøkkener, tankstationer, samt detailbutikker og restaurenter.  - C02 som kølemiddel det er fremtidsikret kold logik og miljøbevidst.

 

 

 

 

Søg

udvalgte billeder

Newsflash

Opmanding

Opmanding hos Gramstrup Køling 

Læs mere...

Hvem er online

Vi har 6 gæster online

Adresse

Knud Bro Alle 4B
DK 3660 Stenløse
7.30 til 15.30 mandag / torsdag og 13 fredag
Døgnvagt udenfor åbningstid 4826 2207