Det naturlige valg

gfhfgLovgivningen begrænser brugen af ikke-naturlige kølemidler. Dette stiller nye krav og udfordringer til køleleverandørerne. En af disse har nu introduceret et vandkøleanlæg næsten som i gamle dage

Gramstrup Køling A/S fungerer som køleleverandør under lovgivningen, der begrænser de ikke-naturlige kølemidlers fyldninger til maksimum 10 kg pr individuelle kølekreds, og som indirekte lægger op til køleleverandørerne, at de til enhver tid skal tilgodese valget af naturlige kølemidler.
Ovenstående giver i sig selv ikke anledning til de store problemer. Ammoniak og CO2 er i kraftig vækst - især på lav temperaturområdet og til anvendelse på større anlægsinstallationer, hvor disse midler er "det naturlige valg".
Et andet område er mellem og høj temperaturområdet i ydelserne fra 0 - 200 kW. Disse områder har traditionelt været kørt med ikke-naturlige kølemidler som eksempelvis R22 og senere R407C og meget ofte som kompakte luftkølede vandkøleanlæg opstillet på tag eller i terræn.
Disse temperaturområder udgør en betragtelig del af det samlede kølemarked, og her vil "det naturlige valg" for at tilgodese lovgivningen og formålet med denne være propanbaserede anlæg med eksempelvis R1270 eller R290 som kølemiddel.


Spørgsmål om personsikkerhed
De naturlige kølemidler kan ikke siges at være nye som kølemidler, de har været brugt og anvendt som kølemiddel, siden de første mekaniske kølemaskiner blev produceret.
Eftersom de naturlige kølemidler havde lidt uheldige egenskaber med hensyn til personsikkerhed, blev størstedelen af køleanlæggene efterhånden produceret med de såkaldte "sikkerhedskølemidler".
Resten er kendt historie - frem til der hvor branchen er i dag med de udfordringer, der ligger i at etablere køleanlæg, der tilgodeser såvel miljøet som de personer, der arbejder med anlæggene - og ikke mindst brugerne af køleanlæggene.

Udfordringen
En af udfordringerne for Gramstrup Køling A/S har været at finde anlæg, der i opbygning og udformning ligger så tæt op af de traditionelle anlæg som muligt. Det typiske anlæg har ofte været et luftkølet kompakt anlæg af høj kvalitet og med lave serviceomkostninger og med en udendørs opstilling.
Traditionel luftkølet anlæg med R407C

Kravet fra Gramstrup Køling har været, at anlæggene skal være økonomiske overkommelige for brugerne at installere. Dette økonomisk perspektiv kommer af, at kunderne for en stor dels vedkommende kommer fra produktionsindustrien, hvor behovet for brinekøleanlæg i mellem og høj temperaturområdet udgør et væsentligt element i produktionsomkostningerne - både hvad angår installation samt drifts- og serviceomkostninger.

Komponentvalg
En anden ikke uvæsentlig fordel er komponentvalget til anlæg med R1270 og R190.
Komponenterne i anlægget som eksempelvis termostatiske ventiler, tørrefiltre beholdere, vekslere, manøvre ventiler og signalgivere er stort set alle standard komponenter, som selvfølgelig skal være godkendte til kølemiddelklassen.
Dette bevirker, at servicedele er nemt tilgængelige for og hos kølegrossister. Lige tilgængelig er produktsupporten på produkterne, idet det er kendt viden og teknologi for de teknikere, der skal arbejde med anlæggene. Dertil kommer, at servicefrekvensen er som på de traditionelle anlæg, der anvender ikke-naturlige kølemidler.
Dette standard komponentvalg vil uden tvivl give anlæg med R1270 eller R290 kølemidler en fordel i forhold til de anlæg, der anvender øvrige naturlige kølemidler, idet disse ofte er bygget op af mere specielle komponenter og derved stiller lidt andre krav til serviceteknikeren.

 


Frygten for gassen
Propan baserede køleanlæg har selvfølgelig også sine ulemper, idet kølemidlet er brændbart, og der således altid er en teoretisk risiko for eksplosion.
Det man skal holde sig for øje er, at anlægget er et lukket system, det er placeret udendørs og er produceret ud fra strenge tæthedskrav. Der hvor den umiddelbare risiko er tilstede, er ved servicearbejde med indgreb på anlæggets rørsystem. Her skal servicemontøren - udover at være uddannet til arbejdet - også være meget omhyggelig i sit arbejde.
Med hensyn til frygten for gassen og dens brændbarhed, bør følgende huskes: På de typer propan anlæg, som Gramstrup Køling tilbyder, er fyldningen pr lukkede kreds 4 kg brændbar væske/gas, og som oftest vil der være 2 eller 3 kredse - altså i alt op 12 kg gas. Der er ingen åben ild i nærheden og anlægget er opbygget under skrappe krav til producenten med hensyn til samlemetoder, tæthedsprøvninger, kvalitetsstyring og komponentvalg generelt.
Til sammenligning er det ikke unormalt, at der på campingvogne - i både køkkener og andre steder hvor gas findes i åbne tappesystemer og med åben ild i umiddelbar nærhed - er 2 x 11 kg eller mere ikke sjældent forekommende.

Til gavn for miljø og efterkommere
Konklusionen på ovenstående er fra Gramstrup Køling A/S' synspunkt, at det naturlige valg må være et luft eller vandkølet R290 eller R1270 baseret anlæg for installationer i tidligere nævnte indsatsområder, idet anlæggene praktisk ligner det, man kender fra gamle dage - men optimeret til nutid, til gavn for miljøet og vore efterkommere.

 

 

Søg

udvalgte billeder

Hvem er online

Vi har 9 gæster online

Adresse

Knud Bro Alle 4B
DK 3660 Stenløse
7.30 til 15.30 mandag / torsdag og 13 fredag
Døgnvagt udenfor åbningstid 4826 2207