R22 Udfasning
Lørdag, 03 November 2012 00:20

R22 køleanlæg udfasning - er du klar

Hent som PDF  R22 kølemiddel udfasning

  

Betyder det noget for dig som ejer eller bruger af køleanlæg med R22 som kølemiddel, hvis du er i tvivl kan vi i Gramstrup Køling A/S hjælpe med et svar. Og JA det betyder noget.

 

Tiden er ved at rinde ud for kølemidlet R22 HCFC som har været anvendt i køleindustrien indenfor industrielle og kommercielle køleinstallationer gennem mange år, udfasningen er et resultat af EC Regulation no. 2037/2000 omhandlende regulering af ozon nedbrydende stoffer, hertil kommer "10 kg reglen" som begrænser fyldning af ikke naturlige kølemidler i anlæggene.

 

Ud fra ovenstående udsigter bør man som ansvarlig anlægs ejer i en virksomhed, som er afhængig af køleinstallationer omfattet af udfasningen, allerede nu have en plan klar for håndtering af udfasningen.

 

Status og datoer.

 

1-1-2000       Forbudt at installere anlæg med R22 som kølemiddel.

 

1-1- 2010      Forbudt at anvende nyt R22, herefter må der kun anvendes regenereret R22, og den cirkulerende mængde på markedet vil falde drastisk op mod slut datoen 31-12-2014. Der vil kunne forudses mangel på regeneret R22, med kraftigt stigende pris niveau på R22 til følge, der er tydelige tegn på den udvikling allerede nu.

 

1-1-2015       Forbudt at påfylde R22 det betyder i praksis at hvis et anlæg taber fyldning efter den dato må der ikke genfyldes, hvis kølemiddelfyldningen er over 10 kg pr kreds, må der ikke konverteres til andet kølemiddel grundet 10 kg´s reglen, og anlægget kan ikke længere bruges.

 

Er R22 køleanlægget ulovligt og have i drift efter 31/12-2014

 

Det er lovligt at holde anlægget i drift og servicere anlægget, så længe arbejdet ikke involvere påfyldning af kølemidler. Husk der er stadig krav om lovpligtigt eftersyn på anlæg med fyldning over 1 kg.

 

Scenarier ved tab af R22 efter 31. december 2014:

 

Anlæg med fyldning under 10 kg pr adskilte kølemiddelkreds:

 

Her kan en retrofit/konvertering af køleanlægget til et kølemiddel som fortsat må anvendes overvejes som en løsning, såfremt refrofit løsningen vælges bør anlæggets generelle tilstand vurderes nøje først, for at afgøre hvorvidt en retrofit vil være rentabel kontra nyt køleanlæg. En retrofit omfatter som minimum.

 

Udskiftning af olie fra mineralsk baseret olie til ester olie (syntetisk), olieskift skal ofte foretages flere gange for at få rester fra mineral olie ud.

 

Udskiftning af O ringe og gummibaserede pakninger.

Indstilling og justering af ekspansionsventiler, eventuel udskiftning.

Genjustering af pressostater.

Ny indregulering.

 

Der kan forudses et mindre effekttab og lavere virkningsgrad i forbindelse med retrofit.

 

Anlæg med over 10 kg fyldning pr kreds:

 

Anlægget må tages ud af drift og erstattes af nyt køleanlæg med lovlig kølemiddelfyldning / mængde.

 

Det er ulovligt at efterfylde med HCFC R22 uanset om det er opmagasineret ved anlægs ejeren, aftappes fra nedlagt anlæg, eller på anden måde er tilvejebragt.

 

Der findes til dato ikke et kølemiddel som lovligt vil kunne erstatte en kølemiddelfyldning over 10 kg i et R22 køleanlæg.

 

Hvad bør du som ejer af et R22 køleanlæg gøre:

 

Med ovenstående i udsigt vil det som ejer af R22 køleanlæg være en anledning til planlagt udskiftning af R22 køleanlæg, og samtidig få gevinsten ved at investere i en energi optimeret køleinstallation, for at undgå dyre panik og lappeløsninger, jo nærmere vi kommer på skæringsdagen.

 

Det vil ofte være muligt at opnå en betragtelig energi besparelse på udskiftning af køleanlægget, såfremt det ny køleanlæg udføres, dimensioneres og etableres med fokus på energiforbrug, drift omkostninger og respekt for miljøet.

 

Hvorvidt det ny anlæg skal være med naturligt kølemiddel som Ammoniak, CO2, Propan, kunstigt kølemiddel under 10 kg, eventuel frikøling eller varmegenvinding er helt afhængig af installationstype og applikation, Vi kan i Gramstrup Køling rådgive dig til at finde frem til den rigtige køleløsning, vi bistår gerne med beregning, tilbud og udførsel på ny energirigtig køleinstallation.

 

Skrækscenariet

 

Et typisk 100 kW R22 anlæg til procesvand i en produktionsvirksomhed, anlægstypen er med ekstern luftkølet kondensator og en R22 fyldning på 40 - 50 kg, ofte vil den type anlæg have mere end 15 års drift bag sig, og slitage problemerne begynder at indfinde sig, ved et havari på en veksler/eller kompressor som hurtigt løber op i 100.000 kr. eller mere sker i sensommeren 2014, og som skal udbedres af hensyn til produktionen, i januar 2015 knækker et kapilar rør og anlægget når at tabe 20 kg kølemiddel. Herefter er ejerens eneste mulighed at skrotte anlægget grundet udfasningen af kølemidlet. Og omkostningen på reparationen er tabt.

 

Søg

udvalgte billeder

Newsflash

Opmanding

Opmanding hos Gramstrup Køling 

Læs mere...

Hvem er online

Vi har 6 gæster online

Adresse

Knud Bro Alle 4B
DK 3660 Stenløse
7.30 til 15.30 mandag / torsdag og 13 fredag
Døgnvagt udenfor åbningstid 4826 2207